Samlokalisering i Jusshuset!

Juss-Buss blir snart samlokalisert med Gatejuristen og JURK, og vi har blitt enige om at samlokaliseringen i Skippergata 23 skal gå under navnet Jusshuset. Dette åpner nye muligheter for å gi enda bedre tilbud til klientgruppene og utvikle et senter for dem som ikke får rettshjelp etter de vanlige rettshjelpsordningene. Målet er å utvikle flere slike JUSSHUS rundt om i Norge.

Du kan lese mer i en artikkel skrevet i Osloby.

Publisert 7. nov. 2015 17:49 - Sist endret 26. mars 2018 05:03