Høringsuttalelse - Forskrift til straffegjennomføringsloven om behovskartlegging av domfelte

Høsten 2010 skrev Juss-Buss høringsuttalelse om  forskrift til straffegjennomføringsloven om behovskartlegging av domfelte. Les mer her.

 

 

 

Publisert 15. mars 2011 11:25 - Sist endret 23. mars 2018 17:21