Anbefalinger til Norge for FNs menneskerettighetsråd fra NGO-forum klare

NGO-forum for menneskerettigheter er klare med sine anbefalinger om hva Norge bør fokusere på i FN i 2012.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre fikk oversendt anbefalingene 13. februar, og organisasjonene forventer at utenriksminister Støre begynner arbeidet med disse sakene allerede på det første møtet i menneskerettighetsrådet som starter 27. februar. Anbefalingene kan du leser her

Publisert 17. feb. 2012 14:40 - Sist endret 23. mars 2018 17:21