print logo

Aktuelt

Publisert 30. jan. 2014 21:50

JURK fyller 40 år i år, dersom du ønsker å gi oss en gave (liten eller stor) blir vi veldig glad for det! Beløpet settes inn på kontonummer: 1503.43.65676, merket med ditt navn.

Publisert 6. des. 2013 09:40
Publisert 11. nov. 2013 13:06
Publisert 14. okt. 2013 12:10

JURK var på Dagsnytt i dag vedrørende regjeringensforslag om å endre botid fra 3 til 5 år. http://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/mnra36020413/14-10-2013 Klikk på linken: Nyhetsmorgen 08:30-9:00 og velg Juridsk rådgivning for kvinner (JURK) om botid

Publisert 9. okt. 2013 14:19

Er du intressert i å søke, eller å vite mer om hva vi jobber med?

Vi avholder infomøte på Domus Nova rom 365 i morgen torsdag 10. oktober kl. 10:15-11:30 og tirsdag 22. oktober kl. 14:15-15:30. I tillegg skal vi ha åpen dag fredag 18. oktober i våre lokaler i Arbins gate. 7 fra kl. 10:00-15:00.

Velkommen!

Søknadsfrist er 1. november.

Se mer informasjon under «ledige stillinger»

Publisert 8. okt. 2013 10:10

JURK gratulerer den nye regjeringen og er klare for samarbeid! Hver dag møter vi utfordringer den kommende regjeringen må ta tak i og vi har høye forventninger til de nye regjeringspartiene.

Frivillige rettshjelptiltak

I regjeringsplattformen vil Høyre og FrP styrke frivillige organisasjoner som særlig bidrar til integrering av innvandrerkrvinner. JURK arbeider med oppsøkende virksomhet og rettighetsinformasjon i innvandrermiljøer og venter dermed på støtte fra og samarbeid med Høyre og FrP i tiden fremover. Frp var klare i sin handlingsplan på at frivillige rettshjelptiltak skal støttes for å avhjelpe det økende behovet for rettshjelp. Dette er vi veldig glade for og forventer at den nye regjeringen følger dette opp med å øke den økonomiske støtten til studentrettshjelpstiltakene i Norge.

Vold og menneskerettigheter

I regjeringsplattformen fremkommer det at Høyre og FrP vil styrke  arbeidet mot menneskehandel, vold i nære relasjoner og seksualisert vold mot kvinner. JURK forventer nær oppfølging av dette. JURK vil at den nye regjeringen skal sette fokus på au pairers manglende rettssikkerhet og gjennomføre justis- og beredskapsdepartementets målsetning om at hvert politidistrikt skal ha en familievoldskoordinator i 100 % stilling.

 

Publisert 7. okt. 2013 14:50

Vertsfamilie tiltalt for å ha utnyttet to au pairer til tvangsarbeid. Rettssaken startet i dag i Oslo tingrett og er berammet til åtte dager.

En vertsfamilie i Oslo-området er tiltalt for å ha utnyttet to au pairer til tvangsarbeid. Forholdet ble i første omgang avdekket da en av de fornærmede au pairene kontaktet JURK på grunn av sin vanskelige situasjon.

På det meste skal au pairene ha arbeidet inntil 96 timer i uka.  Au pairene skal ha arbeidet i både i vertsfamiliens Rema 1000 butikk og i hjemmet. Dette tilfellet er noe som klart avviker fra det som er tillatt etter au pair-ordningens regler. En au pair er bare tillatt å arbeide i inntil 30 timer i uka, og arbeidsoppgavene skal foregå i hjemmet til vertsfamilien.

JURK har gjennom sin saksbehandling erfart at utnyttelse av au pairenes arbeidskraft er et problem som går igjen, og at det er au pairen som må ta konsekvensene av dette da de ofte ikke har noen reell mulighet for forhindre utnyttelsen.

Au pairen har heller ikke reelle muligheter for å kreve betalt for ekstra arbeidstimer utover de tillatte arbeidstimer, da et slikt krav vil bevise brudd på reglene som gjelder for ordningen. Et slikt brudd vil igjen føre til at au pairens oppholdstillatelse er ugyldig, og au pairen risikerer at hun må reise til hjemlandet. JURK mener blant annet derfor at det er prinsipielt viktig at problemet med au pair-ordningen nå belyses av domstolene i saken mot vertsfamilien.

Publisert 7. okt. 2013 11:07

Vi inviterer til viktig konferanse 25. novembe i forbindelse med FNs internasjonale dag foravskaffelse av vold mot kvinner. Konferansen er gratis og åpen for alle! /jurk/aktuelt/2013/rod-knapp-kampanje.pdf

Publisert 21. aug. 2013 10:17

Daglig leder på JURK, Marta Trzcinska, er veldig fornøyd med at regjeringen på fredag kom med en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Publisert 14. aug. 2013 12:36

JURK holder åpent fra uke 34 for telefonmottak på mandager fra kl. 12 til 15 og onsdager fra kl. 17-20. Personlig oppmøte på onsdager fra kl. 17-20.

Publisert 21. mai. 2013 10:34

Regjeringen har foreslått en "forenkling" av diskrimineringslovene og ny lov som beskytter seksuell orientering og kjønnsidentitet mot diskriminering. Dessverre inneholder forslagene til dels svekking av diskrimineringsvernet, og tar ikke likestillingsutvalgets forslag til følge når det gjelder effektiv håndheving av diskrimineringsvernet, deriblant håndtering av seksuell trakassering. Du kan lese våre innspill til Familie- og kulturkomitéen på Stortinget her.

Publisert 7. mai. 2013 12:56

Regjeringen foreslår i dag en karanteneordning for vertsfamilier for au pairer som bryter med reglene for ordningen. Et viktig tiltak, men Regjeringen står fortsatt uten troverdighet når det gjelder å sikre au pairer mot utnyttelse og overgrep. Du kan lese mer i kronikken vår som var på trykk i Dagens Næringsliv 26. april 2013.

Publisert 24. apr. 2013 10:49

Au pairer har begrensede rettigheter, og de rettighetene de har er det vanskelig for dem å hevde, siden reglene er uklare. For eksempel får vi ikke krevd inn lønn for det de har jobbet utover 30 timer. Tar de saken til retten og taper, risikerer de å måtte betale motpartens omkostninger. Med en månedslønn på kr. 5000 minus skatt har de lite å stille opp med.

JURK oppretter nå et fond, for å kunne dekke hele eller deler av saksomkostningene for au pairer og andre kvinner som utsettes for diskriminering når de tar saken for domstolen. Det forutsettes at advokaten som representerer henne jobber gratis (pro bono). Du kan sette inn penger på kontonummer 1503.35.68433 om du vil gi et bidrag.

Publisert 23. apr. 2013 17:05

Grunnpremissene i au pair-ordningen gjør det umulig å hindre tilfeller av grov utnyttelse og tvangsarbeid. Les pressemeldingen her.

Publisert 18. apr. 2013 12:13

Vil du jobbe som saksbehandler hos JURK?

Vi har åpen dag fredag 19.04.13 mellom kl. 09:00-15:00. 

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos JURK eller er det andre ting du lurer på, kom innom for en vaffel og en prat i våre lokaler i Arbinsgate 7.

Ønsker dere alle velkommen.

Publisert 11. mar. 2013 11:13

Post.doc. Helga Aune og professor emeritus Henning Jakhelln, begge ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, har skrevet en betenkning om au pairers arbeidstakerstatus og hvorvidt det kan kreves inn lønn for arbeid som er utført utover de 30 timene au pair-rundskrivet tillater. Du finner betenkningen her.

Publisert 6. feb. 2013 10:55

Idag lanseres appen "Rettshjelperen" som er et resultat av et samarbeid mellom alle rettshjelpstiltakene. Laste den ned GRATIS!!!

Filmen kan sees her: http://player.vimeo.com/video/59029456

Publisert 15. jan. 2013 16:24

Legal aid for women (JURK) has made a brochure about the rules for au pairs, and where you can get more help and information. You can find the brochure here.

Publisert 14. des. 2012 09:34
Publisert 26. nov. 2012 14:25

JURK gikk i fakkeltog den 25. november på FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, se film og bilder. 

http://www.youtube.com/embed/X_9etvFFiSU

 

 

 

Publisert 12. nov. 2012 12:09

25 november Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Mor vær sterk

Publisert 12. nov. 2012 11:55
Publisert 5. nov. 2012 12:26

We have information meetings at St. Joseph approximately every other Friday after the mass in Tagalog. You'll find the schedule and topics here. We receive new clients before and after the presentation.

Publisert 5. nov. 2012 11:56
Publisert 1. nov. 2012 11:55

JURK sin saksbehandler Henriette legger frem JURK sitt forslag om samboerlov, 31.10.12  http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/nnfa56103112/31-10-2012   Spol frem til 00.09.06