Siste nytt
Hydrologisk Forum inviterer:
Heldagsseminar 12. februar. Les programmet her: her

Hva er Hydrologisk Forum?

Hydrologisk Forum er en forening for alle som studerer, har studert, eller er generellt interessert i hydrologi. For studentenes vedkommende er det for tiden i hovedsak studenter fra Institutt for Geofysikk , Geografisk Institutt og Institutt for Geologi.

Hydrologisk Forum er medlem av Norsk Vannforening

Hva gjør vi?
Foreningen har både en faglig og en sosial profil. Det faglige ivaretas gjennom foredragsserien der kjente og mindre kjente hydrologer og andre aktuelle foredragsholdere forteller om sitt arbeid. I tillegg arrangeres det ekskursjoner cirka to ganger i året. Vi arrangerer heldagsseminar i høstsemesteret, der et spesielt tema tas opp. Det sosiale består i hyggelig samvær under og etter foredrag, i tillegg har vi to rent sosiale arrangementer i året. Ole Brumm pinneleken arrangeres hver vår i begynnelsen av juni, og 31. september er som alle vet en passende tid å feire nyttår...
Hvordan bli medlem
Det koster 75 kroner per år å være medlem av Hydrologisk Forum. Disse pengene kan settes inn på postgirokonto: 0824 01 58613. Alle medlemmer får tilsendt vårt nyhetsbrev som inneholder aktuell informasjon. Du kan melde deg inn i Hydrologisk Forum her

Dersom du er interessert i mer informasjon om Hydrologisk Forum eller har gode tips om arrangementer, kontakt oss: hydrologisk-forum-styret@matnat.uio.no eller Hydrologisk forum, Postboks1042 Blindern, 0316 Oslo. Du kan selv melde deg på e-postlista vår.

Sist oppdatert 21.08.2002
Ansvarlig for siden: webmaster