HIFO Østlandet
c/o IAKH
Postboks 1008 Blindern
0315 Oslo
E-post: hifoostlandet@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidligere arrangementer:

2010:

  • 14. februar - Omvisning på Bogstad gård, Oslo
    Omvisningen starter kl. 13.
  • 25. april - Årsmøte og omvisning på Fredriksten festning, Halden.
  • Omvisning på Oscarshall, Bygdøy.
  • 18.-20.juni - Norske historiedager 2010 i Bø i Telemark. Les mer.

2009:

  • Omvisning på Observatoriet
  • Omvisning og årsmøte på Linderud gård
  • Filmkveld
  • Læreseminar med temaet "Bildet av Polarhelten" Tilbake til hovesiden