HIFO Østlandet
c/o IAKH
Postboks 1008 Blindern
0315 Oslo
E-post: hifoostlandet@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIFOs lokallag på Østlandet er med sine ca. 470 medlemmer det største av HIFOs elleve lokallag. 
Vi omfatter hele østlandsområdet unntatt Vestfold. Styret er for tiden lokalisert i Oslo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neste arrangmenet: Christian August-monumentet på Bygdøy
Tirsdag 24. august kl. 17:30

Den 28. mai 2010 avduket Dronning Sonja det nyrestaurerte monumentet over prins Christian August ved Paradisbukten i Kongeskogen på Bygdøy. Monumentet er et av få spor etter den populære generalen i Norge. Det ble bestilt av kong Christian Frederik sommeren 1814. Siden har monumentet vært utsatt for hærverk, flytting og mindre endringer. Fra 1837 inngikk det som et forskjønnende element i kong Carl Johans folkepark på Bygdøy.
Det er Statsbygg og Norsk Folkemuseum som har foretatt restaureringen. Historiker Monica Mørch ved Norsk Folkemuseum deltok i arbeidet med dokumentasjon av monumentets historie. Monica tar HIFO med på en omvisning til monumentet og forteller om monumentets spesielle historie.

Oppmøte ved bussholdeplassen på Huk (Buss 30 til Bygdøy o/Bygdøynes til Huk).

 

HIFO Østlandets skolekontakt

Vår skolekontakt, Ole Kristian Sandvik, kan nås direkte på vår nye skolekontaktadresse: skole.hifoostlandet@gmail.com
 

Hva skjer?


Høsten 2010:
Tirsdag 24. august kl. 17:30
Foredrag og omvisning ved Christian August-monumentet på Bygdøy.

Lørdag 25. september kl. 12:00
Historisk vanding på Sagene

November
Foredrag: "Den store nordiske krig" ved Ola Teige.


Tidligere arrangementer

 

 

HIFO Østlandets styre i valgperioden 2010-2011:

Elisabeth Teige – leder
Monica Mørch – kasserer
Ole Kristian Sandvik – skolekontakt
Geirr Olav Kveim Gram - IKT-ansvarlig
Marius Bjørnson Hofstad
Ingrid Næser
Morten Nordhagen Ottosen


Lenker: