§ Paragrafendring i vedtektene


Før:

§ 11 Styret
Frederik ledes av et styre, som er Frederiks høyeste myndighet mellom allmøtene.
Styret skal bestå av 8 medlemmer som velges av allmøtet for et år av gangen. Det velges 4 nye styremedlemmer hvert semester. Styremedlem må være medlem i Frederik og skal ikke ha lønnet arbeid i Frederik.

Styret organiserer seg selv, men må ha følgene verv: Leder, nest leder og økonomi ansvarlig. Avtroppende styremedlemmer er å regne som medlemmer av styret frem til dagen etter allmøte.

Etter:

§ 11 Styret
Frederik ledes av et styre, som er Frederiks høyeste myndighet mellom allmøtene.

Styret skal bestå av 8-10 medlemmer (etter behov) som velges av allmøtet for et år av gangen. Det velges 3-5 nye styremedlemmer hvert semester. Om det blir valgt inn færre enn 5 nye styremedlemmer, slik at Frederiks styre blir bestående av færre en 10 stykker, har Frederiks styre myndighet til å utnevne nye styremedlemmer slik at styret likevel teller 10 stykker, dersom man finner dette nødvendig.

Styremedlem må være medlem i Frederik og skal ikke ha lønnet arbeid i Frederik.

Styret organiserer seg selv, men må ha følgene verv: Leder, nest leder og økonomi ansvarlig. Avtroppende styremedlemmer er å regne som medlemmer av styret frem til dagen etter allmøte.