[telefon, e-mail etc]
Frederikstyret vår 2006:

Leder: [Astrid Marie Jorde Sandsør]
              Jonathan Aleksander Brandrud
              Stian Henriksen
Ferskinger:      

             Stine Møller Nilsen
             Line Bentzen
             Tord Sigurd Holmsen Krogh

referater:

[15-februar]
[ 21-februar]
[gamle vs nye vedtekter]