Hva er Frederik?

Frederik er en studentforening for samfunnsøkonomistudenter. Frederiks formål er å fremme godt studiemiljø blant studenter ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

I styret sitter det åtte personer som sørger for sosiale arrangement gjennom semesteret. Vi arrangerer studietur i høstsemesteret, Hemsedaltur i vårsemesteret, internasjonal lunsj og ikke minst; tre til fire fester i semesteret.

Studietur: påmeldingen skjer i vårsemesteret. Sist høst var vi 70 stykker som dro til Riga i Latvia! En riktig höydare!

Hemsedaltur: Frederik har lang tradisjon for å ta med økonomistudenter til fjells. Påmeldingen skjer i høstsemesteret. I februar i år var vi godt og vel 100 stykker som dro av gårde!

Forskjellige ting skjer på festene:
Den første festen har et Allmøte i forkant hvor Fagutvalget, Observator og Frederik presenterer seg og sitt virke og legger frem regnskap og budsjett. Deretter følger valg av nye styremedlemmer (til Fagutvalget og Frederik) og pizzaspising. Etterpå er det fest!

Den andre festen er tradisjonelt en festdebatt. Denne arrangeres i samarbeid med Fagutvalget. Du får to fluer i ett smekk; debatt med faglig tyngde og en real fest etterpå!

Den siste festen har vi i de siste semesterene invitert til Quiz. En sikker suksess!

Internasjonal lunsj: En gang i semesteret blir det arrangert en lunsj for internasjonale studenter og masterstudenter i U1. I tillegg blir det arrangert ”kaffetreff” en gang i måneden for internasjonale studenter og masterstudenter i 12. etasje.

Bli med i Frederik! Hvis du har lyst til å sitte i styret et år, gjør som følger: Møt opp på allmøtet som blir arrangert den første festen i semesteret og still til valg.

Ta kontakt med oss: Vi har for tiden kontor i 12. etasje i Eilert Sundts hus (SV-bygget). Hvis du har spørsmål eller forslag kan disse leveres i posthyllen på ekspedisjonskontoret. Kontakt kan også oppnås via e-post.