print logo

Tillitsvalgte på fakulteter og enheter

Det teologiske fakultet
Kontakt UiO-sekretariatet

Det medisinske fakultet
Vigdis Bjerkeli, senioringeniør, Inst. for klinisk medisin, tlf. 23072778

Det juridiske fakultet
Elisabeth Perioli Bjørnstøl, rådgiver, Norsk senter for menneskerettigheter, tlf. 228 42001

Det humanistiske fakultet
Knut Stene-Johansen, professor, ILOS, tlf. 228 54163
Kaja Schiøtz, seniorrådgiver, Studieseksjonen, tlf. 228 58311
Frode Torp Christensen (vara), rådgiver, Studieseksjonen, tlf 228 44465
Erlend Haavardsholm, (vara) forskningsrådgiver, Forskningsseksjonen, tlf. 22844411

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kristine Jøssang, rådgiver, fakultetsadministrasjonen tlf. 228 7104
Stein Fredriksen, professor, Marin biodiversitet, tlf. 228 54558

Det odontologiske fakultet
Kontakt UiO-sekretariatet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Liv Tone Måseidvåg, seniorkonsulent, Fakultetsadministrasjonen, tlf. 228 54846
Katrine Blindheimsvik, rådgiver, SAI, tlf. 22855627

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Ingunn Skjerve, rådgiver, Fakultetsadministrasjonen, tlf 228 55119
Knut Augedal, senioringeniør, senter for læring og utdanning, tlf. 22840173

Universitetsbiblioteket
Ellen Christophersen (vara), hovedbibliotekar, Bibliotek for medisin og helsefag 23074428

LOS (Avdeling for fagstøtte)
Silje Winther, rådgiver, Studentinformasjon og opptak, tlf 228 41167

Eiendomsavdelingen
Kontakt UiO-sekretariatet

Kulturhistorisk museum
Lucia Koxvold, rådgiver, Arkeologisk seksjon, tlf. 228 51956

MAARK (Fagpolitisk forening for midlertidig ansatte arkeologer):
maark@maark.no

Naturhistorisk museum
Brita Stedje, professor, Seksjon for forskning og samlinger, tlf. 228 51634

USIT
Andreas Dobloug, senioringeniør, gruppe for nettdrift, tlf. 22840085

CERES
Jon Nornes, seniorrådgiver, CRIStin, tlf. 228 50497
Irmelin Johansson, seniorkonsulent, Gruppe for administrativ støtte, tlf. 228 44119

For andre enheter, kontakt UiO-sekretariatetet


FFTA (Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-administrativt personale):
ffta-uio@forskerforbundet.uio.no

Publisert 15. juni 2009 15:36 - Sist endret 13. nov. 2017 15:08