print logo

Nyheter - Side 4

Publisert 3. mai 2013 11:56

Selv om det ikke ble satt av midler til lokale forhandlinger i årets hovedtariffoppgjør, åpnes det for at lokal arbeidsgiver selv kan sette av midler. Det åpnes også for at man kan forhandle om særavtaler som f eks sikrer minstelønn for lønnsramme 24, hvor blant annet førsteamanuensis, post-dok, forsker (1109) og førstebibliotekarer hører hjemme.

Publisert 3. mai 2013 11:11

Partene i det statlige tariffoppgjøret kom tirsdag kveld til enighet. – Alle får reallønnsvekst. Det generelle tillegget er på minimum 4 200 kroner, sier forhandlingsleder for Unio i staten, Arne Johannessen.

Publisert 22. apr. 2013 11:46

Trenger Norge en Chief Scientific Adviser? 

Professor Anne Glover har denne funksjonen i EU. Hva gjør hun? Trenger Norge en slik stilling og evt. hvorfor? Foredrag ved Glover og debatt med bl.a. Ole Petter Ottersen, Arvid Hallén, Erik Boye og Tore Li. Samarbeid med CEES - Senter for økologisk og evolusjonær syntese (IBV) og Polyteknisk forening.

Mandag 22. april kl. 16.15-18.00 i Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Mer informasjon på Realfagsbibliotekets nettsider

Publisert 12. apr. 2013 10:02

Lønnsgapet mellom utdanningsgruppene i offentlig og privat sektor fortsetter å øke. Derfor fortsetter vi arbeidet fra i fjor for at høyere utdanning må lønne seg bedre i dette mellomoppgjøret og i hovedoppgjøret i 2014.

 

 

 

Publisert 11. mars 2013 14:12

Forskerforbundet er positiv til at regjeringen foreslår å innføre en langtidsplan med flerårige budsjetter for forskningssektoren.

– En langtidsplan for forskning er et nytt og viktig grep, som viser at regjeringen har lyttet til innspillene fra sektoren, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Langtidsplanen vil kunne bidra til økt forutsigbarhet for institusjonene og bedre arbeidsvilkår for de ansatte.

Publisert 1. mars 2013 15:46

Forskerforbundet ved UiO innkaller til årsmøte torsdag 14. mars 2013 kl 14.15-16.

Innkalling og sakspapirer finner du her.

Vel møtt!

Publisert 28. feb. 2013 18:02

En ny undersøkelse som NIFU har utført på oppdrag fra Forskerforbundet viser at universitetene og høgskolene står overfor store rekrutteringsutfordringer i de nærmeste årene. Bare på de 10 siste årene (2001-2011) har snittalderen for professorer i Norge økt med mer enn 2 år til 56,6 år, og i løpet av kort tid blir 650 av landets professorer pensjonert.