print logo

Nyheter - Side 3

Publisert 4. nov. 2014 14:06

Partene ved UiO møttes 31. oktober til undertegning av protokoll fra de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt 2.3.3.

Publisert 29. sep. 2014 11:06

Forskerforbundets medlemstall er økende, og i september 2014 passerte vi 19000 medlemmer.

Publisert 16. sep. 2014 09:11

Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til "early night talkshow" om forskning fredag 26. september 2014 kl 17.30 i Gamle festsal, Domus Academica på Karl Johan.

... og etterpå blir det mingling med fingermat og god drikke i Juridisk fakultetsbibliotek ...

Publisert 2. juli 2014 12:54

Forskerforbundet ved UiOs sekretariat vil ha redusert bemanning i ukene 29, 30 og 31 (fra og med 14. juli til og med 1. august).

Skulle du ha behov for kontakt med lokallaget, finner du telefonnumre hvor du når en av de tillitsvalgte under:

Publisert 26. juni 2014 14:54

Alle medlemmer av Forskerforbundet ved UiO inviteres med dette til å sende inn krav om lønnsopprykk til de forestående forhandlinger om individuelle lønnstillegg.

Er du ikke medlem ennå, kan du melde deg inn her.

Publisert 26. juni 2014 09:09

"To forutsetninger er helt sentrale for en reell mulighet til å nå opp i kampen om lønnstrinnene: vær medlem av en fagforening og send inn krav om opprykk!", skriver leder Steinar A. Sæther og hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad i Uniforum.

Les mer...

Publisert 10. juni 2014 16:12

Til medlemmene i Forskerforbundet ved UiO

 

Vi inviterer til medlemsmøte torsdag 12. juni 2014:

Kl. 9.15-10.30 i Auditorium 6, Domus Academica (Urbygningen i sentrum)

Kl. 14.15-15.30 i Auditorium 1, Helga Engs hus (Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Blindern)

Publisert 27. mai 2014 15:43

Om formiddagen mandag 26. mai ble partene i staten enige om lønnsoppgjøret for ansatte i statlig sektor etter å ha meklet nesten elleve timer på overtid. Årets oppgjør har en ramme på i overkant av 3,3 prosent, et resultat som er i samsvar med frontfaget og de andre av vårens avsluttede oppgjør.

Publisert 21. mai 2014 23:55

Unio varslet i ettermiddag at totalt 285 personer ved UiO vil kunne bli tatt ut i streik fra arbeidsdagens start mandag 26. mai, dersom meklingen i staten bryter sammen ved fristens utløp søndag kveld.

Publisert 14. mai 2014 12:08

Regjeringen lovte å satse mer på kunnskap, forskning og innovasjon i regjeringserklæringen. Forskerforbundet registrerer at den ikke benytter revidert nasjonalbudsjett til å ta sats.

Publisert 6. mai 2014 12:54

Mandag startet meklingen for Unios medlemmer ansatt i stat og kommune. Fristen for å komme til enighet i meklingen er satt til søndag 25. mai klokken 24.00.

Publisert 30. apr. 2014 17:05

Kl 16.40 onsdag 30. april ble det brudd i forhandlingene mellom staten og hovedsammenslutningene i staten - drøyt sju timer før forhandlingsfristen gikk ut.

"Vårt hovedkrav er en reduksjon i lønnsgapet til industrien. Statens tilbud ville øke lønnsforskjellene. Tilbudet er dramatisk dårlig og oppfattes ikke som noe annet enn en søknad om brudd. Den innvilges", sier forhandlingsleder Sigrid Lem fra Unio stat.

Publisert 10. apr. 2014 15:04

Forskerforbundet ved UiO gratulerer Hilde Gunn Avløyp som ny generalsekretær i Forskerforbundet. Hun kommer fra stilling som generalsekretær i Maskinistforbundet. Les mer i Forskerforum.

Publisert 19. feb. 2014 13:01

Forskerforbundet inviterer til debattmøte om veien mot kunnskapssamfunnet; mandag 24. februar kl. 16 i Vilhelm Bjerknes' hus på Universitetet i Oslo.

Publisert 15. okt. 2013 09:26

De rødgrønne har levert et siste statsbudsjett som ikke bringer Norges forskningsinnsats nærmere øvrige nordiske land. Men det er positivt at regjeringen vil legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Dette gir håp om et fremtidig forskningsløft. Forskerforbundet er også positiv til regjeringen sin satsing til talentfulle unge forskere gjennom ordningen «Fri Prosjektstøtte» og 60 nye stipendiatstillinger.

Publisert 9. okt. 2013 09:27

Regjeringsplattformen til den nye Solbergregjeringen etterlater et inntrykk av at de vil bruke det økonomiske handlingsrommet til skattelette foran et forskningsløft.

Publisert 5. okt. 2013 12:36

UiODoc i samarbeid med Forskerforbundet ved UiO arrangerer et åpent møte om innstegsstilling i akademia mandag 14. oktober kl 15-17 i aud. 2, Helga Engs hus.

Innledninger til debatt ved rektor Ole Petter Ottersen fra UiO og rådgiver Jon W. Iddeng fra Forskerforbundet.

Les mer her

Publisert 27. sep. 2013 08:50

I dag er siste dagen med årets Popcorn og Jazz. Kom på Fredrikkeplassen og møt våre tillitsvalgte! I dag er det også kake og kaffe klokka 13.00. Er du medlem kan du komme ned og delta i trekning av en tursekk og gavekort på Akaemika.

Publisert 23. sep. 2013 18:52

Radio Nova tar opp utfordringene vedrørende midlertidighet i akademia og ved UiO i Nyhetsfredag 19.9.2013. Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad i studio. Les og lytt her.

Publisert 16. aug. 2013 09:50

Forskerforbundet ved UiO sto på stand på Fredrikkeplassen torsdag 15. august. Der delte vi ut nett med informasjon om Forskerforbundet og studentmedlemskap hos oss.

Publisert 16. aug. 2013 09:33

Unio lanserer film med Nils Ole Oftebro i hovedrollen. Målet er å få flere unge til å organisere seg.

Nils Ole Oftebro spiller aldri i reklamefilmer, men da Unio ringte for å høre om han ville være med, var han ikke i tvil: Selvsagt ville han være med å løfte fagbevegelsen. I filmen spiller han en sint sjef som stiller sine ansatte spørsmålet - hva har fagbevegelsen egentlig gjort for samfunnet?

Filmen er et samarbeid mellom alle Unios 12 medlemsforbund. Den tar utgangspunkt i at veldig mange ikke tenker over hva fagbevegelsen har gjort og gjør for samfunnet.

Publisert 7. aug. 2013 10:22

Forskerforbundets spørsmål til de politiske partiene foran stortingsvalget 2013.

Publisert 5. juli 2013 13:29

Forskerforbundet ved UiOs sekretariat vil ha redusert bemanning i ukene 29, 30 og 31 (fra og med 15. juli til og med 2. august).

Skulle du ha behov for kontakt med lokallaget, finner du telefonnumre hvor du når en av de tillitsvalgte under:

Publisert 14. juni 2013 15:04
Publisert 14. juni 2013 14:40

Kirke-, Utdannings- og forskningskomiteen (KUF-komiteen) har i dag ferdigbehandlet forskingsmeldingen «Lange linjer», som skal sluttbehandles i Stortinget mandag 10. juni. Forskerforbundet er positiv til at et samlet Storting i arbeidet med forskingsmeldingen «Lange linjer» går inn for en langtidsplan for forskningen, og at regjeringen må satse mer målrettet på forskningsmiljøer og universitetsmiljøer i verdenstoppen.