print logo

Lokale lønnsforhandlinger ved UiO 2010 - oppdatert informasjon

Vi minner om at alle medlemmer av Forskerforbundet ved UiO er invitert til å sende inn krav om lønnsopprykk til de forestående forhandlinger om individuelle lønnstillegg så snart som mulig.

Arbeidet med høstens 2.3.3-forhandlinger er godt i gang. Fristen for å sende inn krav er 20. august 2010.
Samtidig oppfordrer vi alle våre medlemmer til å sende inn krav så snart som overhodet mulig, helst før sommeren, for å lette saksbehandlingen i vårt sekretariat.

Vi har i år endret vårt skjema for innmelding av lønnskrav, i tråd med UiOs omforente lønnspolitikk og vår egen lønnspolitiske strategi. Nye skjema til bruk for innsending av krav finnes her:

For vitenskapelige medlemmer: https://nettskjema.uio.no/answer.html?fid=43357&lang=no
For teknisk/administrative medlemmer: https://nettskjema.uio.no/answer.html?fid=44312&lang=no

Nytt av året er altså at vi har to ulike skjema - ett for medlemmer i vitenskapelige stillingskoder og ett for medlemmer i teknisk/administrative/bibliotekfaglige stillingskoder.

Forhandlingene vil finne sted i september/oktober og skal etter planen være sluttført innen 31. oktober. Virkningsdato for eventuelle lønnsopprykk er 1. september 2010.
Krav fra medlemmene vil bli behandlet og vurdert av et forhandlingsutvalg nedsatt av Forskerforbundets lokallagsstyre.

Avsetningen fra de sentrale parter til den lokale forhandlingspotten er på 0,9 %. Dette er mindre enn i foregående år, vi er derfor særlig avhengige av å få inn godt begrunnede lønnskrav fra våre medlemmer.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å sende inn krav så snart som overhodet mulig, helst før sommeren, for å lette saksbehandlingen i vårt sekretariat.

Ta kontakt med oss, fortrinnsvis pr e-post til forskerforbundet@uio.no, dersom du har spørsmål i tilknytning til dette.

Publisert 21. mar. 2012 13:12 - Sist endret 21. mar. 2012 15:59