print logo

Stipendiatseminar

Forskerforbundet inviterer til seminar for stipendiater. Seminaret er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer og holdes på Losby gods på Lørenskog utenfor Oslo. Forskerforbundet dekker alle utgifter i forbindelse med seminaret.

Påmeldingsfrist 1. oktober

 

Program

 

Onsdag 15. oktober - Arbeidsvilkår og videre karriere

 

 • 09:30 - 10:00  Ankomst. Kaffe/te og noe å bite i

 • 10:00 - 10:15 Åpning og presentasjon av seminaret og deltakere

 • 10:15 - 11:00 Forskerforbundet og stipendiater/ ved Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling i Forskerforbundet

 • 11:00 - 11:15 Pause

 • 11:15 - 13:00 Kjenn dine tilsettingsvilkår! En gjennomgang av aktuelle lover, regler og avtaleverk
  ved Hildur Nilssen, juridisk seksjon i Forskerforbundet - Spørsmål og diskusjon

 • 13:00 - 14:00 Lunsj

 • 14:00 - 15:10 Veien videre i forskerkarriere- uten fast jobb ved Pia Lane, forsker HF UiO og Kåre- Olav Stensløkken, forsker Med-fak, UiO

 • 15:10 - 15:20 Beinstrekk - kaffepåfyll

 • 15:20- 16:00 Karrieremuligheter utenfor forskningssektoren ved Hanne Monclair, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementets forskningsavdeling (og tidligere stipendiat og postdoktor ved UiO)

 • 16:00-17:00 Utfordringer som stipendiat og med forskerutdanningen - Innledning og organisering i grupper

 • 17:00 - 17:30 Oppsummering av gruppearbeidet i plenum og diskusjon

 • 17:30 Avslutning for dagen

 • 20:00 Middag

   

Torsdag 16. oktober – Påvirk din egen hverdag og fremtid

 

 • 09:00 - 10:00 Midlertidighet i akademia – å leve med og kjempe mot? ved Jon Iddeng

 • 10:00 - 10:20 Beinstrekk- Utsjekk fra rommene

 • 10:20 - 11:30 Hvordan skape en bedre hverdag og framtid? Presentasjon av Stipendiatenes interesseorganisasjon (SiN) - Ved Morten Stornes (Leder i SiN)

  Å være engasjert lokalt - Ved Liv- Eilisif Kalland (stipendiat og styremedlem UiO, primus motor i UiODoc)

 • 11:30 - 12:15 Innstegsstilling - en løsning på hva? Presentasjon og debatt ved Jon Iddeng og Liv- Elisif Kalland

 • 12:15 - 13:00 Lunsj

 • 13:00 - 14:30 Lønn som fortjent? Hva bør du tjene og hvordan få mer i lønn? Ved tariffseksjonen i Forskerforbundet - Spørsmål og diskusjon

 • 14:30 - 15:00 Oppsummering

 • 15:00 Slutt for dagen

 

Med forbehold om endringer

Publisert 29. sep. 2014 14:38 - Sist endret 29. sep. 2014 14:38