print logo

Kunnskapsformidling i MOOC-enes tid

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening inviterer til formiddagsseminar onsdag 15. oktober, i samarbeid med Forskerforbundet.

 

Gratis seminar med obligatorisk påmelding til CamillaMarie.Widholm@nffo.no / 22 12 11 40 innan 8. oktober.

Stad: Uranienborgvn. 2, NFFs lokale.

Rett før sommaren leverte MOOC-utvalet ei utredning om MOOC i Noreg. Utvalet ønskjer nasjonale tiltak for å auke tempoet i digitaliseringa av høgare utdanning. Er kunnskapsformidling via digitale format eit framsteg samanlikna med tradisjonelle utgjevingsmåtar? Korleis er det med læringskvaliteten? Korleis sikre opphavsrettane til dei vitskaplege tilsette og den akademiske fridomen til forfattarane?

 

 

Publisert 29. sep. 2014 14:43 - Sist endret 1. okt. 2014 10:41