print logo

FFTA vårkonferanse 2014

Velkommen til FFTAs vårkonferanse "Kunnskap om kommunikasjon" arrangert av FFTA laget ved UiO.

Overordnet tema for konferansen er kunnskap om kommunikasjon i kunnskapsbedrifter. Som ansatte i kunnskapsbedrifter kommuniserer vi på ulike nivå – internt i organisasjonen, og til eksterne aktører. Vi kommuniserer på ulike arenaer og med ulike kommunikasjonsformer: i møter, på e-post, på telefon, gjennom vedtaksskriving, høringsuttalelser, saksnotater, møtereferater og brev. Seminaret vil belyse ulike måter å kommunisere på, samt bevisstgjøre deltakerne på hvordan vi kommuniserer ulike budskap og saksfremlegg.


Program

Dag 1: Torsdag 13. mars 2014

Sted: Hotel Bristol (konferanselokale: Haakon)


09.30-10.00: Registrering og kaffe/te/rundstykker
10.00-10.15: Velkommen ved FFTA-UiO
10.15-10.45: Tanker om kommunikasjon i kunnskapsbedrifter – Knut Fægri, viserektor UiO
10.45-11.30: Intern kommunikasjon på arbeidsplassen (i møter og på e-post). Foredrag og praktiske øvelser – professor Jan Svennevig, ILN, UiO
11.30-11.45: Pause
11.45-13:00: Fortsettelse: Intern kommunikasjon på arbeidsplassen (i møter og på e-post). Foredrag og praktiske øvelser – professor Jan Svennevig, ILN, UiO
13.00-14.00: Lunsj
14.00-15.00: Kommunikasjon i en fagforening av og for vitenskapelige- og teknisk/administrativt ansatte – Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet
15.00-15.15: Pause
15.15-17.00: Årsmøte FFTA (ordstyrer Øyvind Henden, Juridisk fakultet, UiO)
18.00-19.00: Aperitif
19.00            Festmiddag på Hotel Bristol (Store festsal)

 

Dag 2: Fredag 14. mars 2014

Sted: Gamle festsal, Universitetet i Oslo, sentrum

09.00-09.45: Omvisning i aulaen (UiO), ved Ulla Uberg, oppmøte aulatrappen
09.45-11:45: "Budskap og byråkrati"/Hva er retorikk og hvorfor skal vi jobbe med det?, Marie Louise Tank, skuespiller og pedagog
11.45-12.00: Pause med lett bevertning
12.00-12.45: Kommunikasjon i prosessarbeid. Eksempelet KIA-konsult (KIA = ”Kvalitetsutveckling i administrationen”), Karin Ekborg Persson, Lunds universitet
12.45-13.00: Oppsummering v/ FFTA styret
13.30-15.00: Lunsj Hotel Bristol

 

Påmelding

Påmelding via nettskjema innen 10. februar 2014.

For deg som trenger overnatting i byen har vi reservert rom på Hotel Bristol som du selv må bestille innen 10. februar. Bestilling foretas på e-post: post@bristol.no.
Benytt kode: 130314FORS for å få avtalepris som er kr. 1495,- per enkeltrom og kr. 1695,- per dobbeltrom.

 

Kontaktpersoner UiO:

Ann Kristin Fiske, Cecilie Wingerei Lilleheil, Liv Tone Måseidvåg og Jon Nornes

e-post: FFTA-UiO

Det er ingen deltakeravgift for konferansen. Reiseutgifter refunderes mot kvittering (se høyre kolonne)

Emneord: vårkonferanse, kommunikasjon, FFTA
Publisert 13. jan. 2014 09:32 - Sist endret 21. mars 2014 09:23