print logo

2014

Tidligere

Tid og sted: 3. nov. 2014 09:30 - 15:30, Bristol

Forskerforbundet arrangerer forskningspolitisk seminar mandag 3. november 2014 på Hotel Bristol i Oslo. Seminaret har snart 250 påmeldte! Påmelding innen tirsdag 28. oktober 2014.

Tid: 15. okt. 2014 09:45 - 14:00

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening inviterer til formiddagsseminar onsdag 15. oktober, i samarbeid med Forskerforbundet.

 

Gratis seminar med obligatorisk påmelding til CamillaMarie.Widholm@nffo.no / 22 12 11 40 innan 8. oktober.

Stad: Uranienborgvn. 2, NFFs lokale.

Tid og sted: 15. okt. 2014 09:30 - 16. okt. 2014 15:00, Losby Gods

Forskerforbundet inviterer til seminar for stipendiater. Seminaret er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer og holdes på Losby gods på Lørenskog utenfor Oslo. Forskerforbundet dekker alle utgifter i forbindelse med seminaret.

Påmeldingsfrist 1. oktober

Tid og sted: 26. sep. 2014 17:30 - 19:30, Gamle festsal, Domus Academica (Urbygningen), Karl Johans gate 47

Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til "early night talkshow" om forskning.

... og etterpå blir det mingling med fingermat og god drikke i Juridisk fakultetsbibliotek ...

Tid og sted: 12. juni 2014 14:15 - 15:30, Auditorium 1, Helga Engs hus (Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Blindern)

Til medlemmene i Forskerforbundet ved UiO

 

Vi inviterer til medlemsmøte torsdag 12. juni 2014

 

1. En rask gjennomgang av resultatet i hovedtariffoppgjøret 2014

2. Informasjon om uravstemningen

3. Informasjon om høstens lokale lønnsforhandlinger, med gjennomgang av kravskjema

Det vil være samme tema på begge møtene.

Vel møtt!

Tid og sted: 12. juni 2014 09:15 - 10:30, Auditorium 6, Domus Academica (Urbygningen i sentrum)

Til medlemmene i Forskerforbundet ved UiO

 

Vi inviterer til medlemsmøte torsdag 12. juni 2014

 

1. En rask gjennomgang av resultatet i hovedtariffoppgjøret 2014

2. Informasjon om uravstemningen

3. Informasjon om høstens lokale lønnsforhandlinger, med gjennomgang av kravskjema

Det vil være samme tema på begge møtene.

Vel møtt!

Tid og sted: 13. mars 2014 09:30 - 14. mars 2014 15:00, Oslo sentrum

Velkommen til FFTAs vårkonferanse "Kunnskap om kommunikasjon" arrangert av FFTA laget ved UiO.

Overordnet tema for konferansen er kunnskap om kommunikasjon i kunnskapsbedrifter. Som ansatte i kunnskapsbedrifter kommuniserer vi på ulike nivå – internt i organisasjonen, og til eksterne aktører. Vi kommuniserer på ulike arenaer og med ulike kommunikasjonsformer: i møter, på e-post, på telefon, gjennom vedtaksskriving, høringsuttalelser, saksnotater, møtereferater og brev. Seminaret vil belyse ulike måter å kommunisere på, samt bevisstgjøre deltakerne på hvordan vi kommuniserer ulike budskap og saksfremlegg.

Tid og sted: 11. mars 2014 14:15 - 16:00, Klubben, Georg Sverdrups hus

Forskerforbundet ved UiO innkaller til årsmøte tirsdag 11. mars 2014 kl 14.15-16.

Under følger innkalling og sakspapirer (pdf-filer).