print logo
English version of this page

Forskerforbundet - Side 8

Publisert 16. aug. 2013 09:33

Unio lanserer film med Nils Ole Oftebro i hovedrollen. Målet er å få flere unge til å organisere seg.

Nils Ole Oftebro spiller aldri i reklamefilmer, men da Unio ringte for å høre om han ville være med, var han ikke i tvil: Selvsagt ville han være med å løfte fagbevegelsen. I filmen spiller han en sint sjef som stiller sine ansatte spørsmålet - hva har fagbevegelsen egentlig gjort for samfunnet?

Filmen er et samarbeid mellom alle Unios 12 medlemsforbund. Den tar utgangspunkt i at veldig mange ikke tenker over hva fagbevegelsen har gjort og gjør for samfunnet.

Publisert 7. aug. 2013 10:22

Forskerforbundets spørsmål til de politiske partiene foran stortingsvalget 2013.

Publisert 5. juli 2013 13:29

Forskerforbundet ved UiOs sekretariat vil ha redusert bemanning i ukene 29, 30 og 31 (fra og med 15. juli til og med 2. august).

Skulle du ha behov for kontakt med lokallaget, finner du telefonnumre hvor du når en av de tillitsvalgte under:

Publisert 14. juni 2013 15:04
Publisert 14. juni 2013 14:40

Kirke-, Utdannings- og forskningskomiteen (KUF-komiteen) har i dag ferdigbehandlet forskingsmeldingen «Lange linjer», som skal sluttbehandles i Stortinget mandag 10. juni. Forskerforbundet er positiv til at et samlet Storting i arbeidet med forskingsmeldingen «Lange linjer» går inn for en langtidsplan for forskningen, og at regjeringen må satse mer målrettet på forskningsmiljøer og universitetsmiljøer i verdenstoppen.

Publisert 3. mai 2013 11:56

Selv om det ikke ble satt av midler til lokale forhandlinger i årets hovedtariffoppgjør, åpnes det for at lokal arbeidsgiver selv kan sette av midler. Det åpnes også for at man kan forhandle om særavtaler som f eks sikrer minstelønn for lønnsramme 24, hvor blant annet førsteamanuensis, post-dok, forsker (1109) og førstebibliotekarer hører hjemme.

Publisert 3. mai 2013 11:11

Partene i det statlige tariffoppgjøret kom tirsdag kveld til enighet. – Alle får reallønnsvekst. Det generelle tillegget er på minimum 4 200 kroner, sier forhandlingsleder for Unio i staten, Arne Johannessen.

Publisert 22. apr. 2013 11:46

Trenger Norge en Chief Scientific Adviser? 

Professor Anne Glover har denne funksjonen i EU. Hva gjør hun? Trenger Norge en slik stilling og evt. hvorfor? Foredrag ved Glover og debatt med bl.a. Ole Petter Ottersen, Arvid Hallén, Erik Boye og Tore Li. Samarbeid med CEES - Senter for økologisk og evolusjonær syntese (IBV) og Polyteknisk forening.

Mandag 22. april kl. 16.15-18.00 i Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Mer informasjon på Realfagsbibliotekets nettsider

Publisert 12. apr. 2013 10:02

Lønnsgapet mellom utdanningsgruppene i offentlig og privat sektor fortsetter å øke. Derfor fortsetter vi arbeidet fra i fjor for at høyere utdanning må lønne seg bedre i dette mellomoppgjøret og i hovedoppgjøret i 2014.

 

 

 

Publisert 11. mars 2013 14:12

Forskerforbundet er positiv til at regjeringen foreslår å innføre en langtidsplan med flerårige budsjetter for forskningssektoren.

– En langtidsplan for forskning er et nytt og viktig grep, som viser at regjeringen har lyttet til innspillene fra sektoren, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Langtidsplanen vil kunne bidra til økt forutsigbarhet for institusjonene og bedre arbeidsvilkår for de ansatte.