print logo
English version of this page

Forskerforbundet - Side 8

Publisert 12. apr. 2013 10:02

Lønnsgapet mellom utdanningsgruppene i offentlig og privat sektor fortsetter å øke. Derfor fortsetter vi arbeidet fra i fjor for at høyere utdanning må lønne seg bedre i dette mellomoppgjøret og i hovedoppgjøret i 2014.

 

 

 

Publisert 11. mars 2013 14:12

Forskerforbundet er positiv til at regjeringen foreslår å innføre en langtidsplan med flerårige budsjetter for forskningssektoren.

– En langtidsplan for forskning er et nytt og viktig grep, som viser at regjeringen har lyttet til innspillene fra sektoren, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Langtidsplanen vil kunne bidra til økt forutsigbarhet for institusjonene og bedre arbeidsvilkår for de ansatte.

Publisert 1. mars 2013 15:46

Forskerforbundet ved UiO innkaller til årsmøte torsdag 14. mars 2013 kl 14.15-16.

Innkalling og sakspapirer finner du her.

Vel møtt!

Publisert 28. feb. 2013 18:02

En ny undersøkelse som NIFU har utført på oppdrag fra Forskerforbundet viser at universitetene og høgskolene står overfor store rekrutteringsutfordringer i de nærmeste årene. Bare på de 10 siste årene (2001-2011) har snittalderen for professorer i Norge økt med mer enn 2 år til 56,6 år, og i løpet av kort tid blir 650 av landets professorer pensjonert.