Liste over praksisplasser:Aetat, Arbeidsdirektoratet

Aetat, Arbeidsrådgivningskontoret i Oslo

Aker Maritime AS

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Arbeids og administrasjonsdepartementet

AFF (Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelsh°yskole)

Det Norske Veritas

Institutt for Energiteknikk

KPMG

NIPA

SHL Norge

SINTEF Helse

Sjefspsykologen i Forsvaret, FO/P/SJPSYK Oslo Mil.

The International Atomic Energy Agency

Tine Kompetansesenter
Øvrige bedrifter som kan være aktuelle


Norske Shell

Norsk Hydro

Veivesenet i Oslo

Human Factors