Disse sidene kan være utdaterte. Vær snill og se FIVH Blindern for nyeste informasjon.

Framtiden i våre hender (FIVH) er en tverrpolitisk organisasjon som arbeider for miljøansvar, en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser og livskvalitet. I dag er livsgrunnlaget vårt truet både av overforbruk i rike land og nøden i u-landene. Fattigdom fører til befolkningsvekst og overutnyttelse av naturgrunnlaget. Denne kursen må snus! Overflodsressursene bør brukes til å løse miljøproblemene, og sette fattige mennesker i stand til å klare seg selv. Et samfunn med mindre materialisme vil også gi større rom for livsglede, fellesskap og menneskelig utvikling.

FIVH-Blindern har over 700 medlemmer, og et knippe aktive idealister. På disse sidene finner du informasjon om våre aktiviteter.

Meld meg inn!

 

Ta også en titt på Blindern Byttering og Ukas tilbud - de engasjertes (så godt som) komplette aktivitetskalender!