To typer bidrag til studentvelferden


Generelt

Fagutvalget bidrar til studentvelferd av to varianter:

* Direkte gjennom våre egne arrangementer, og arrangementer i samarbeid med andre.

* Indirekte gjennom påvirkning av andre instanser ved universitetet.

Arrangementene

Vi arrangerer en rekke begivenheter. Du kan finne mer om dette på arrangementslenken på menyen.

Påvirkning på andre instanser

Vi kjemper for studentens velferdstilbud både på institutt- og på fakultetsnivå.