Påvirkningskraft på to arenaer

--------------------------------------------------------------

På instituttsnivå

Som studentenes tillitsvalgte står vi for studentenes ønsker ved Økonomisk Institutt. Vi har representanter både i Instituttstyret og Programrådet. I tillegg har vi ansvaret for allokeringen av lesesalsplasser for økonomistudenter i 10. etasje.

På fakultetsnivå

Fagutvalget har også påvirkningskraft på fakultetsnivå, da gjennom samarbeid med SVSU og de andre fag- og programutvalgene på SV-fakultetet. Vi har observatørrett på SVSU-møtene og tar i tillegg del i PUFUM, studentutvalgene ved SV-fakultetet sitt møteorgan.