Hvordan bli medlem

Nye medlemmer velges ved allmøtet i starten av hvert semester. Fagutvalget kan ha så mange medlemmer som det ønsker. Det er kun åtte av disse medlemmene som har stemmerett på Fagutvalget sine møter. Resten fungerer som varamedlemmer. Om det er flere studenter som ønsker å bli medlem av Fagutvalget, enn det er ledige plasser med stemmerett, så vil det bli holdt valg om hvem av disse studentene som skal få stemmerettigheten ved Fagutvalget sine møter.

Hvem som kan bli medlem

Alle studenter som er tilknyttet et program ved Økonomisk Institutt kan stille til valg. For å gjøre dette må man enten stille opp fysisk på allmøtet eller gi beskjed til Fagutvalget på forhånd før allmøtet.