Søkere som oppfyller følgende krav får førsteprioritet til å bli utdelt lesesalplass i 10. etasje:

- Går siste semester i det femårige profesjonsprogrammet i samfunnsøkonomi eller går siste semesteret i det toårige masterprogrammet i samfunnsøkonomi.

- Er registrert med innlevering av masteroppgave dette semesteret.

- Er student under økonomisk institutt (ØI).

Når du søker ønsker vi at du skal skrive ditt fulle navn, hvilket program du går på, hvilket semester du er i og om du skal ha muntlig eksamen dette vårsemesteret eller ikke. Hvis ikke så skriv hvilke andre fag du skal ha eksamen i dette vårsemesteret. Til slutt vil vi at du skal skrive kortnr. ditt som står på baksiden av studentkortet.

Vennligst bruk følgende mal hvis du skal søke.

Name:
Program:
Semester:
Oral Exam:
Other Exams:
Card Number:


Send mail til lesesalplass@gmail.com.