print logo

Allmøte for foreningene på Økonomisk institutt

Kjære alle sammen, I forbindelse med nytt semester inviterer alle foreningene til allmøte på Økonomisk Institutt onsdag en 25. januar kl 17.15.

NB! Tidspunktet er endret fra første innkalling.

Alle studenter har rett til å få saker behandlet hvis ønskelig. For å få saker på agendaen, må disse sendes til fagutvalget@econ.uio.no senest en - 1 - uke før allmøtet.

Frederik, Observator, EconLink, Osloensis Finans, Radikalt økonominettverk og Fagutvalget kommer alle til å være tilstede. Samtlige foreninger trenger nye medlemmer, og allmøte er en glimrende arena å melde seg for de av dere som ønsker å engasjere dere. Ta kontakt med de respektive foreningene hvis man ønsker mer informasjon i forkant.

Jeg vil sterkt oppfordre alle som har anledning til å møte, om ikke annet for en uforpliktende oppdatering av hva dine tillitsvalgte bruker tiden sin til. Det vil selvfølgelig være servering.

Forslag til agenda er:

 1. Godkjenne innkalling og agenda
 2. Velge dirigent, referenter og tellekorps
 3. Frederik studenforening
 4. Observator
 5. EconLink
 6. Osloensis Finans
 7. Radikalt økonominettverk
 8. Fagutvalget
  1. Gjennomgang av årsberetning
  2. Gjennomgang av regnskap og budjsett
  3. Behandle evt. innkommende saker
  4. Valg
 9. Eventuelt

Etter allmøtet vil vi invitere til en sosial sammenkomst i regi av Frederik studentforening.

På vegne av foreningene tilhørende Økonomisk Institutt,

Fagutvalget

Emneord: Allmøte
Publisert 16. mars 2012 13:32