print logo

Aktualitetsuka 2011 - Kan økonomer redde verden?

Etter suksessen de foregående år blir det også i år arrangert Aktualitetsuke i regi av Fagutvalget på Økonomisk Institutt. Aktualitetsuka arrangeres i den hensikt å belyse en eller flere aktuelle problemstillinger fra et økonomisk perspektiv. Målet er økt innsikt i økonomers virke, et videre perspektiv på økonomifaget og inneholder forhåpentligvis noen elementer som er verdt en ettertanke. Det er Fagutvalgets største studentarrangement.   Aktualitetsuka har fått temaet "Kan økonomer redde verden?", og gjennomføres i uke 11, 14-18. mars. Ventetiden er altså kort - det begynner allerede på mandag kl1100. Da skal Scott Gates, research professor i PRIO, snakke om et spennende og utfordrende tema - konfliktøkonomi. Frokost serveres fra kl1045.   Programmet berører en rekke viktige problemstillinger angående klima, konflikt og urettferdighet. Det kommer flere anerkjente innledere, både eksterne og interne.

 

 

 

Program

  

Mandag 14.mars

Kl  1100-1215 (aud.3)
Konfliktøkonomi

Hvilke økonomiske mekanismer forårsaker og påvirker krig og konflikt? Er det jungeløkonomien som rår, eller er muligheten der for en annen løsning?

Scott Gates (Research Professor PRIO)

 

Mandag 14.mars

Kl 1600-1715 (aud.7)                    

Nasjoners fattigdom og finanskrisen -

Hvorfor dagens økonomifag + høyre-venstre-aksen ikke kan løse problemene.

Erik Reinert (Professor)

 

 

Tirsdag 15.mars

Kl  1200-1315 (aud.7)

Matvaremarked

Hveteprisen har doblet seg på ett år – og risikoen for en ny global matvarekrise er betydelig. Hvordan fungerer egentlig det internasjonale matvaremarkedet? Hva er Norges rolle?

Rolf Jens Brunstad (Professor NHH)

 

 

Tirsdag 15.mars

Kl 1900-2100 (U1)

Miljøøkonomer vs miljøbevegelse

Debatt på U1 – dørene åpner kl1800

Fungerer miljøøkonomer som pådrivere eller bremseklosser for en renere verden?

Marius Gjerset (ZERO) og Michael Hoel (UiO)

 

 

Onsdag 16.mars

Kl  1400-1530 (aud.2)

Tåler verden uendelig økonomisk vekst?

Økonomisk vekst er ofte et kjernemål for nasjoners vei ut av fattigdom og økt levestandard. Er jaget etter økonomisk vekst en kortsiktig politikk med alvorlige konsekvenser?

Arild Hermstad (Framtiden i våre hender), Harald Magnus Andreassen (First Securities)

 

Torsdag 17.mars

Kl  1600-1715 (aud.7)

Finansiering av klimatiltak

FN har som mål å bruke 100mrd dollar årlig til klimatiltak i U-land innen 2020. Hvor skal pengene komme fra?

Kjetil Lund (Fin. departementet)

 

Fredag 18.mars

Kl  1200-1330 (aud.1)                                  

Normative idealer i økonomifaget

Er økonomi  en verdinøytral vitenskap? Rettferdighet og fordeling i økonomifaget står i fokus når uka avsluttes.

Ali Esbati (Manifest analyse) og Karine Nyborg (UiO)

 

Link til Facebook-gruppe: http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Fagutvalget-%C3%98I/157531787638674

Publisert 16. mars 2012 13:25