print logo

Oppstartsforelesning med Harald Magnus Andreassen

Fagutvalget arrangerer en oppstartsforelesning for å ønske "gamle" og nye samfunnsøkonomistudenter velkommen til semesterstart!

Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i First Securities, kommer for å snakke om gjeldskrisen i euro-landene.

Velkommen!

Publisert 16. mars 2012 13:25