print logo

Forsiden

Fagutvalget ved Økonomisk Institutt på Universitet i Oslo er samfunnsøkonomistudentenes demokratisk valgte interesseorgan. Vi taler økonomistudentenes sak på både institutt- og fakultetsnivå. Dessuten kan studentene, gjennom oss, møte fremtredende forskere og fagfolk både fra offentlige instanser og næringslivet, samt potensielle fremtidige arbeidsgivere og politikere. Utvalget består av åtte representanter som alle sitter ett semester, men kan stille til gjenvalg.

Vi har fått ny nettside:

Følg med på http://econutvalget.wordpress.com/ for oppdateringer om hva fagutvalget driver med!

Våre hovedoppgaver

- Være studentenes tillitsvalgte: Vi arbeider for kontinuerlig forbedring av studiene og for å bedre økonomistudentenes hverdag. Vi representerer studentene både på instituttnivå og fakultetsnivå.

- Studentvelferd: Vi arrangerer en rekke arrangementer, det er da snakk om faglige og jobbrelaterte, samt enkelte sosiale.

Treffetider høsten 2013

Høsten 2013 har Fagutvalget møte hver mandag klokken 14:15. Er det noe du vil ta opp med oss er det tillatt å komme på våre møter, men det bør sies ifra på forhånd. Møtene holdes i pauserommet i 12. etasje. Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har innspill i form av ris eller ros, eller hvis du sitter inne med et spørsmål eller to.

E-post sendes til fagutvalget.econ.uio@gmail.com.