de radikale
[de radikale] - en motvekt til høyrebølgen
Hva skjer Politikk Kontakt Meninger Forsiden

Politikk:

- Internasjonal solidaritet
- Studentinnflytelse
- Velferd
- Likestilling

- Politisk plattform
- Program
- Statutter

Om de radikale

de radikale er en studentpolitisk gruppering som arbeider for et samfunn der studentene har innflytelse over sin egen hverdag og sine studier.

de radikale er alternativet for deg til venstre i politikken og har et studentpolitisk grunnlag som bygger på demokrati, rettferdighet, miljøhensyn og internasjonal solidaritet.

de radikale arbeider opp mot Universitetet i Oslo, Studentsamskipnaden i Oslo, Norsk Studentunion og samfunnet generelt.

de radikale mener at et levedyktig demokrati skal sikre lik rett til deltakelse for alle. Vi ser derfor på fri tilgang til informasjon og kunnskap som viktige forutsetninger for å ta standpunkt. Et åpent og flerkulturelt universitet med lik rett til utdanning er derfor den eneste måten vi kan sikre samfunnets demokratiske basis og individets frihet.

lenker
venstrealliansen.org

Det røde surfebrettet

Vox Academica

Flere lenker:

Studentparlamentet i Oslo
rød front
Attac Blindern
Rosso i Bergen
SAIH
ISU