de radikale
[de radikale] - en motvekt til høyrebølgen
Hva skjer Politikk Kontakt Meninger Forsiden

Hva skjer:

- Folkemøte 26. januar

- Møteplan de radikale

- Møteplan SP


Aktuelle arrangementer

Folkemøte for et fritt akademia 26. januar 2005

Stortinget behandler forslaget til ny Universitets- og Høgskolelov i februar, en lov som truer vesentlige sider ved vårt utdanningssystem. Nettverket Fritt Akademia oppfordrer alle til å bli med på markeringen mot lovforslaget 26. januar. Møt opp i Universitetets aula kl. 15 til stormøte og fakkeltog.

Markeringen finner sted under den samlende parole "Fritt Akademia", basert på disse hovedpunkter:

- Fortsatt lik rett til utdanning - vern om gratisprinsippet!
- Demokratisk valgte ledere - rektor som styreleder!
- Forsvar den individuelle forskningsrett og -frihet!
- Kunnskap er ingen handelsvare - nei til kommersialisering av norsk utdanning!

Les mer på http://www.attac.no/

lenker
venstrealliansen.org

Det røde surfebrettet

Vox Academica

Flere lenker:

Studentparlamentet i Oslo
rød front
Attac Blindern
Rosso i Bergen
SAIH
ISU