de radikale
[de radikale] - en motvekt til høyrebølgen
Hva skjer Politikk Kontakt Meninger Forsiden

Aktuelt:

- Folkemøte 26. januar

- Radikale meninger!

- Gi de radikale beskjed!


- Vil du være med?de radikale er en studentpolitisk gruppering som arbeider for et samfunn der studentene har innflytelse over sin egen hverdag og sine studier.

de radikale er alternativet for deg til venstre i politikken og har et studentpolitisk grunnlag som bygger på demokrati, rettferdighet, miljøhensyn og internasjonal solidaritet.

de radikale er en del av listesamarbeidet Venstrealliansende radikale er historie

De radikale la ned sin virksomhet og gikk inn i Venstrealliansen i 2005.

Ta kontakt med venstralliansen hvis du vil være med i en radikal studentforening.

Venstrealliansen på nett

Saken i Universitas


Pedagog søkes av Jens Ådne R. Haga - de radikale

«Gjør din plikt, krev din rett»–logikken har etter hvert manifestert seg som en generell tilnærming i utdanning– og forskningsnorge. 2. mars vier Universitas dette en side under tittelen «Manglende retningslinjer ved UiO gir store kvalitetsforskjeller». Denne gangen gjelder det formelle krav til seminarledere/hjelpelærere. Som student har jeg irritert meg over mindre gode hjelpelærere, men etter å ha vært hjelpelærer ved flere kurs selv, ser jeg et annet problem som heller burde få oppmerksomhet.
Les hele innlegget i Universitas


Radikal front av Benjamin Endre Larsen - de radikale

Rød Front, Blindern SV og De radikale skal slå seg sammen og danne felles front mot omorganiseringen av Universitetet.
Les hele saken i Universitas


Svar på Moderat kritikk av Jens Ådne R. Haga - de radikale

I Universitas 26. januar maner Moderat Gruppe og Kristian Meisingset til debatt og trekker fram problemer med dokumentene til Studentparlamentet. Det svært gledelig, men påstandene om at De Radikale har skylden for at Utdanningspolitisk plattform er «urealistisk med tanke på å sette dagsorden i Universitetsstyret og ubrukelig som grunnlag for en strategiplan», er grunnløse.
Les hele innlegget i Universitas

lenker
venstrealliansen.org

Det røde surfebrettet

Vox Academica

Flere lenker:

Studentparlamentet i Oslo
rød front
Attac Blindern
Rosso i Bergen
SAIH
ISU