print logo

2014

Tidligere

Tid og sted: 29. nov. 2014 11:00 - 16:00, Tøyen gård

Det blir Julemarked i samme gode og hyggelige stil som tidligere år.

Tid og sted: 14. okt. 2014 18:00 - 21:00, Tøyen Hovedgård

Denne gangen vil vi få gleden av å høre Maria Källersjø, som er sjef for Göteborgs botaniske hage. Hun vil snakke om "Göteborgs botaniska trädgård, historik, nutid og framtidsplaner".