Om

Årsmøter

Bedriftsidrettslaget ved Universitetet i Oslo (UiOBIL) ble stiftet 10. november 1970. Vi har over 500 medlemmer. Vi har et bredt spekter med tilbud i ulike idrettsgrener og trimtiltak og medlemmer på alle nivåer er med. I tillegg er vi med på å arrangere aktiviteter for hele UiO. UiOBILs lovnorm (vedtatt 16.03.2016).

Årsmøte onsdag 22. mars 2017

Styret i bedriftsidrettslaget inviterer alle medlemmer til årsmøte 22. mars 2017 kl. 16
Sted: LSH: Hannah Ryggen-rommet (1003)

Agenda

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av referent + 2 stk til å underskrive protokollen
  3. Årsberetning for bedriftsidrettslaget og gruppene for driftsåret 2016
  4. Regnskap for driftsåret 2016 (ikke revidert) 
  5. Budsjett for 2017
  6. Vedtekter
  7. Valg til styre jfr valgkomiteens innstilling
  8. Valg til valgkomite
  9. Behandling av innkomne forslag og saker jfr vedtektene

Årsmøtet er bedriftsidrettslagets høyeste organ, og det er på årsmøtet man har mulighet til å påvirke bedriftsidrettslagets drift og retning.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt!

Blindern 19. januar 2017

For styret i Universitetets bedriftsidrettslag

Catharina Paulsen
Leder

Tidligere årsmøter

Publisert 25. jan. 2016 15:04 - Sist endret 30. mars 2017 11:11