Sykkelmekking 2017

Onsdag 10. mai blir det sykkelmekking og vi trenger frivillige til å ta vakter for å passe på og ta inn og levere ut sykler.

Send en mail om når du kan ta vakt til bobben@ibv.uio.no

 

8 - 9        :  Bobben

9 -10       :  Thomas Hansen

10 - 11    :  Steffan Daniël Bos-Haugen

11 -12    :  Roar Michaelsen

12 - 13   :  Jon Arne Sneve

13 - 14   :  Bård Enger Mathiesen

14 - 15   :  Kari Fonnes

15 - 16   :  Martin Wynn