Klatring

En klatregruppe er nå i oppstartsfasen ved UiO.

Ildsjeler på USIT tok i 2014 initiativet til å opprette en ved UiO. I tillegg til klatring i arbeidstiden (tentativt onsdager) er det planer om kveldsaktiviteter på Klatreverket (tentativt fredager) og utendørsklatring.

Ta kontakt dersom dette er noe for deg via felles epostliste,  uiobil-klatring@uio.no eller en av kontaktpersonene:

Mikal Kolbein Gule, m.k.gule@usit.uio.no, USIT, mob: 95104354
eller Erik Vestheim, erik.vestheim@usit.uio.no, USIT, mob: 41222144

Se også oversikt over alle kontaktpunkter.

Emneord: Klatring, Buldring
Publisert 7. apr. 2015 15:21 - Sist endret 25. okt. 2017 14:09