Har fått nye websider / has moved the website to:

 

http://www.biokjemisk.com/index.php?section=2

(Click the link if you are not automatically redirected)

 

NBS Oslo Biokjemisk interessegruppe
Lokalavdeling i Oslo av Norsk Biokjemisk Selskap (NBS)