print logo

Gildets støttespillere

Styret er taknemmelig for all støtte den har fått for gjennomføringen av Biørnegildet. Gildet ville ikke vært mulig uten denne støtten. Vi ønsker å gi en gi en ekstra takk til de følgende organisasjonene.

Tekna

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 70 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturfag. Som studentmedlem i Tekna er du en del av et unikt nettverk av 12 000 studenter med engasjement for teknologi, naturvitenskap og realfag. Du får mulighet til å delta på spennende kurs og aktiviteter der du studerer, støtte på vei ut i arbeidslivet, og gunstige bank- og forsikringstilbud.

DNV GL

Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV GL enables organizations to advance the safety and sustainability of their business. We provide classification and technical assurance along with software and independent expert advisory services to the maritime, oil and gas, and energy industries. We also provide certification services to customers across a wide range of industries. Combining leading technical and operational expertise, risk methodology and in-depth industry knowledge, we empower our customers’ decisions and actions with trust and confidence. We continuously invest in research and collaborative innovation to provide customers and society with operational and technological foresight. With our origins stretching back to 1864, our reach today is global. Operating in more than 100 countries, our 15,000 professionals are dedicated to helping
customers make the world safer, smarter and greener.

Sintef

I sommer tilbyr vi et stort antall studenter sommerjobber. Du har nå mulighet til å komme på innsiden av Norges mest spennende, verdibaserte og attraktive arbeidsplass. Det vil gi deg en unik og globalt verdsatt ballast. I over 60 år har SINTEF skapt løsninger for våre oppdragsgivere og framtida. Vi har vært med på å utvikle alt fra airbager og GSM-teknologi, til CO2-fangst og teknologi som hjelper verdens forskere i kampen mot kreft og HIV. Dette har gjort oss til et av Europas fremste forskningsinstitutter.

SINTEF er 2000 mennesker fra 70 nasjoner som daglig skaper teknologi for et bedre samfunn. Verden vil ha våre løsninger – og vi vil ha dine. Gå inn på www.sintef.no/sommer og planlegg din sommer i SINTEF.

Publisert 21. jan. 2016 15:51 - Sist endret 12. feb. 2016 14:47