print logo

Biørnegildets historie

Biørnegildet er studentfestivalen til realfagstudentene ved Universitetet i Oslo, og arrangeres av Realistforeningen hvert tredje år. Neste Biørnegildet avholdes i 12.-20. februar 2016. Dette blir den 26. festivalen i rekken, hvor vi inviterer hele universitet på en uke med tett program.