print logo

Biørnegildets historie

Som de fleste studentforeninger har også Realistforeningen sin maskot, eller kanskje jeg heller skal si ”høye hersker”, nemlig Hans Majestet Ursus Major, eller Den Store Bjørn.

Han trådte fram for hopens øyne for første gang på en stor realistfest i 1927. Den gang påskjønnet Han, også for første gang, enkelte av sine undersåtter med utmerkelsen ”Den Store Biørns Orden”. Siden den gang har Han trofast fulgt Realistforeningen i oppgangs- og nedgangstider. Hvert tredje år arrangeres det et Biørnegildet, en hel uke, til hans Majestet Ursus’ ære. Disse uker hører til de aller største begivenheter i Realistforeningen.

Gildet avsluttes med at de få og utvalgte som har gjort seg fortjent til det blir kallet frem foran Biørnens åsyn og mottar sine utmerkelseer, slik blant andre Vilhelm Bjerknes, Kristine Bonnevie, Otto Øgrim, Johan Galtung, Sem Sæland, Marie Geelmuyden og Ellen Gleditsch har gjort før dem. Biørneordenen deles ut i to grader, Den Store Biørn og Den Lille Biørn. Den Lille Biørn kan bare gis til aktive studenter, mens Den Store Biørn kan tilfalle andre.