print logo

Om Biørnegildet

Biørnegildet er studentfestivalen til realfagstudentene ved Universitetet i Oslo, og arrangeres av Realistforeningen hvert tredje år. Neste Biørnegildet avholdes i 12.-20. februar 2016. Dette blir den 26. festivalen i rekken, hvor vi inviterer hele universitet på en uke med tett program.

Gildets støttespillere

Styret er taknemmelig for all støtte den har fått for gjennomføringen av Biørnegildet. Gildet ville ikke vært mulig uten denne støtten. Vi ønsker å gi en gi en ekstra takk til de følgende organisasjonene.

Biørnegildets historie

Som de fleste studentforeninger har også Realistforeningen sin maskot, eller kanskje jeg heller skal si ”høye hersker”, nemlig Hans Majestet Ursus Major, eller Den Store Bjørn.

Han trådte fram for hopens øyne for første gang på en stor realistfest i 1927. Den gang påskjønnet Han, også for første gang, enkelte av sine undersåtter med utmerkelsen ”Den Store Biørns Orden”. Siden den gang har Han trofast fulgt Realistforeningen i oppgangs- og nedgangstider.

Gildestyret

Biørnegildet er ikke mulig hvis det ikke finnes et Gildestyret. Vi er en gruppe med studenter alle tilknyttet Universitetet i Oslo og de fleste av oss Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Vi er alle en del av Realistforeningen som Biørnegildet er en del av.

Kontakt oss

Telefon +47 22 85 47 10
E-post post@gildet.no
Postadresse Postkoks 68 Blindern
0313 Oslo
Besøksadresse Molkte Moes vei 35
0851 Oslo