print logo

Foredrag om Journalisme og forskning

Bjørn Samset & Mimir Kristjansson holder foredraget om hva rollen til journalisten og forskeren er i politisk kontekst. 

 

Publisert 19. jan. 2016 17:53 - Sist endret 2. feb. 2016 00:11