print logo

Allmøte 22.11 kl 16:30 på Escape

BESK kaller inn til allmøte 22.11 kl 16:30 på Escape!

Det skal velges nytt styre for BESK og anonyme kilder hinter om at noen i styret skal trekke seg, så her er det ikke bare en frydende forandring med nytt blod, men kanskje også en nødvendighet.

Det blir selvsagt også mulighet for å komme med innspill til styret (både det gamle og det nye) og det blir pizza til alle som møter opp.

Hvis det er noen som har forslag til vedtektsendringer, så må de sendes styret innen ti dager før allmøtet, jfr BESKs vedtekter (hvor det står mer om allmøtet):
http://foreninger.uio.no/besk/om/vedtekter/

Er det noen som har noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt!

Vel møtt!

TL;DR: Escape kl 16:30 torsdag 22.11:
1. Stem på styre
2. Spis pizza
3. ????
4. Save ESPORTS!

Publisert 8. nov. 2012 15:45