print logo

Generøl (Generalforsamling)

Vi avholder vår generalforsamling, og velger bla. styre for det kommend semester. 

Møtet avsluttes med middag og fest

les mer om dette her:

Publisert 2. nov. 2015 21:34 - Sist endret 22. nov. 2017 09:23