print logo

Nyheter fra Akademikerne - Side 2

Publisert 12. juni 2014 13:47

2014 er et hovedoppgjør i statlig sektor, og det er tildelt en lokal pott tilsvarende 1,75% av lønnsmassen ved UiO (ca 55 mill kr.) til lokale forhandlinger ved UiO. Forhandlingene skal være sluttført innen utgangen av oktober og virkningstidspunktet er satt til 1. august.

Publisert 26. mai 2014 12:14

 Mer lokal lønn, men lite fornying

Publisert 21. mai 2014 10:51

VEDRØRENDE MULIG STREIK I STATLIG SEKTOR Varsel om plassfratredelse