Nyheter fra Akademikerne

Publisert 25. mai 2018 10:34

2,8 % av lønnsmassen avsettes til lokale forhandlinger for Akademikernes medlemmer i statlig tariffområde.

Publisert 5. mars 2018 12:06

Forhandlingene om ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor ble avsluttet lørdag 3. mars. Nå skal avtalen ut til behandling i foreningene.

Publisert 8. feb. 2018 12:37

Sentrale forhandlinger på tapetet denne våren

Publisert 19. okt. 2017 11:57

Medlemmer i Akademikerforeningene får et lokalt generelt tillegg på 0,40 % av sin årslønn, samt at det er forhandlet på individuelle innsendte krav.

Publisert 6. juni 2017 15:25

Lokale lønnsforhandlinger for Akademikerne høsten 2017

Publisert 5. mai 2017 13:53

Akademikerne har kommet til enighet med staten i mellomoppgjøret 2017 - dette betyr det for deg som medlem

Publisert 7. des. 2016 12:52

I dag, 7. desember, er resultatet av de lokale forhandlingene mellom Akademikerne og UiO endelig klart. Vi kan derfor formidle det samlede resultatet etter årets lønnsforhandlinger i staten (både sentralt og lokalt) for alle Akademikernes medlemmer på UiO.

Publisert 1. nov. 2016 20:35

Oppdatert informasjon 30. november 2016 - Dato for undertegning av protokoll for lønnsforhandlingene er satt til onsdag 7. desember

Publisert 8. aug. 2016 09:23

Lokale lønnsforhandlinger for Akademikerne høsten 2016

Publisert 8. aug. 2016 09:20

Arbeidstakerorganisasjonene vendte samstemt tommelen ned for Arbeidstidsutvalgets innstilling i juni, men arbeidsgiverforeningen Spekters forslag om å individualisere arbeidstiden på norske sykehus er verre. Dette setter ikke bare arbeidstakernes helse på spill, men rammer også pasientsikkerhet og kvalitet i helsevesenet.

Publisert 8. aug. 2016 09:14

Akademikerne er opptatt av at Tyrkia fortsetter å overholde internasjonal rett, selv om landet nå er i en unntakstilstand etter kuppforsøket.

Publisert 26. mai 2016 14:53

Akademikerne er svært fornøyd med årets oppgjør i staten, som representerer en seier for vår lønnspolitikk.

Publisert 18. mai 2016 12:42

Akademikerne og staten ble lørdag 30. april enige om en ny hovedtariffavtale i staten for perioden 2016 – 2018.

Publisert 28. apr. 2016 16:04

Åpent møte for alle UiOs ansatte og studenter

Onsdag 4. mai kl 9.15 – 10.45 Aud 1, SV-fakultetet

Publisert 18. apr. 2016 11:49

- Vi må flytte lønnsdannelsen i staten ut til den enkelte virksomhet. Det er helt nødvendig for at vi skal få økt produktivitet i offentlig sektor, og bedre velferdstjenester til landets innbyggere, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat, på Akademikernes hjemmeside.

Publisert 9. feb. 2016 14:58

Innspill til karriereveiledningsutvalget fra Akademikerne, Tekna, LO, YS, NITO, NHO, Spekter, Elevorganisasjonen og Virke ble levert 01.02.2016

Publisert 1. feb. 2016 13:07

Akademikerne har levert høringsvar til Barne- og likestillingsdepartementet til forslaget om felles likestillings- og diskrimineringslov.

Publisert 20. jan. 2016 14:42

Tjenestemannslovutvalget leverte sin rapport 18 desember 2015.

 

Publisert 20. jan. 2016 14:36

Arbeidstakerorganisasjonene mener rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet er et utgangspunkt for en eventuell videre prosess med partene med sikte på forhandlinger om endringer i offentlig tjenestepensjon.

Publisert 15. des. 2015 08:22

En hovedkonklusjon er at organiseringen av arbeidsgiverpolitikken og forhandlingssystemet i staten er sentralisert. Dette legger begrensninger på arbeidet for effektivitet og produktivitet i staten.

Publisert 16. nov. 2015 10:26

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i dag sendt utkast til «overordnet offensiv statlig arbeidsgiverstrategi» på høring hos de statlige virksomhetene.

Publisert 24. sep. 2015 09:28

Konferanse 21. oktober fra 09.00 til 12.00 på Grand Hotel i Oslo. Årets overordnede tema er de lange linjer i norsk arbeids- og næringslivspolitikk frem mot stortingsvalget 2017 – Norge etter oljen. I tillegg blir det utdeling av Akademikerprisen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie og leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre deltar på konferansen.

 

 

Påmeldingsfrist er 20 oktober og skjer via Akademikernes hjemmeside!

Publisert 20. aug. 2015 11:55

– Påslaget må ned. Det er viktig at Statens lånekasse har gode lånevilkår, og at alle studenter blir motivert til å studere videre, uavhengig av økonomisk bakgrunn, sier leder Knut Aarbrakke i Akademikerne.

Publisert 20. aug. 2015 11:51

Akademikerne var representert på høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite om struktur i høyere utdanning. For Akademikerne møtte president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg og rådgiver i Akademikerne, Øyvind Berdal.

Publisert 26. jan. 2015 12:59

- Stortinget kan ikke bare åpne for mer, kortvarig midlertidig tilsetting når de nå skal vedta ny lovgivning. Skal det være aktuelt må man også begrense den langvarige midlertidigheten. Vi trenger mindre, ikke mer midlertidig tilsetting her i landet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.