print logo

Akademikertillitsvalgte på fakulteter og enheter

Her finner du oversikt over lokaltillitsvalgte på fakulteter og enheter for Akademikerne-UiO

Fakultet/enhet Navn Rolle
Sentrale IDF-møter med ledelsen ved UiO Tina Næss HTV Akademikerne-UiO
Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt Akademikerne-UiO
Svend Davanger Leder Akademikerne-UiO
Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt (hoved IDF)/TR (hoved)
Stein Michael Storleer Tillitsvalgt (IDF)
Terje Grønås Tillitsvalgt (IDF)
Berit Kaasa Tillitsvalgt TR (vara)
Sarah Younes innstillingsråd T/A stillinger
Det juridiske fakultet Christine Ødegaard Sten Tillitsvalgt IDF/TR (hoved)
Tina Næss Tillitsvalgt IDF og TR (vara)
  Innstillingsråd T/A stillinger
Det medisinske fakultet Svend Davanger Tillitsvalgt IDF (Hoved)
Tina Næss Tilsettingsråd/TR T-A stillinger (hoved repr)
Heidi Tømmerdal Innstillingsåd/TR (vara)T-A stillinger
Anne Skotte Innstillingsråd T/A stillinger
Det samfunnsvitenskaplige fakultet Irene Svarteng Innstillingsråd for T/A-stillinger 
Anita Wold Tillitsvalgt IDF (Hoved)
Lene Angelskår Tillitsvalgt TR (Hoved)
Tina Næss Tillitsvalgt (vara) TR og IDF
Ane Stenmark Præsterud Innstillingsråd for T/A-stillinger 
Det odontologiske fakultet Ingvild Brusevold Tillitsvalgt IDF(hoved)
Jenny Bogstad Søvik Tillitsvalgt IDF(vara)
Tirill Willumsen Tillitsvalgt IDF(vara)
Aina Mari Lian Tilsettingsråd T/A stillinger (hoved)
Tina Næss Tilsettingsråd T/A stillinger (vara)
Det utdanningsvitenskaplige fakultet Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt/TR og IDF (hoved)
Tina Næss Tillitsvalgt/ TR og IDF(vara)
Det humanistiske fakultet Tina Næss Tillitsvalgt TR og IDF (hoved)
Olav Stanly Kyrvestad Tillitsvalgt TR og IDF (vara)
Det teologiske fakultet Tina Næss Tillitsvalgt IDF og TR (hoved)

Naturhistorisk museum

 

Dag Endresen Tillitsvalgt NHM IDF-møter, felles TR for NHM og KHM (hoved)
Tina Næss TR for ledere ved både NHM og KHM, samt vara for IDF-NHM og felles TR for NHM og KHM
Frøydis Schulz Vara felles TR for NHM og KHM
Kulturhistorisk museum Tina Næss Tillitsvalgt KHM IDF-møter, TR for ledere ved både NHM og KHM, vara felles TR for NHM og KHM
Frøydis Schulz Tillitsvalgt KHM IDF-møter (vara), vara felles TR for NHM og KHM
LOS Olav Stanly Kyrvestad Sentralt tilsettingsråd LOS/EA/USIT (hoved) og IDF EA
Bent Aaby Sentralt tilsettingsråd (1 Vara)
Tina Næss Tillitsvalgt IDF-Møter LOS- ADS (hoved) og  LOS-AF (vara) Sentralt tilsettingsråd (2. vara),
Tor Brænde Innstillingsråd TA-stillinger LOS
Linn Kristin Stølan Tillitsvalgt IDF-møter LOS-AF (hoved)/Instillingsråd TA-stillinger LOS/sentralt tilsettingsråd LOS
Universitetsbiblioteket Pål Magnus Lykkja Tillitsvalgt/IDF og TR T/A stillinger (hoved)
Tina Næss Tillitsvalgt/TR og IDF T/A stillinger (vara)
Kristen Døssland

USIT

Tillitsvalgt IDF (hoved)
Torben Horn Rønneberg Tillitsvalgt IDF (vara)
Torben Horn Rønneberg Innstillingsråd TA-stillinger
CERES Richard Edvin Borge Tillitsvalgt IDF (hoved)/tilsettingsrådsmedlem
Sadia Zaka Tillitsvalgt IDF (vara)/Tilsettingsrådsmedlem
Kai Quale repr innstillingsråd T/A stillinger FSAT
Kathrine Aaland repr innstillingsråd T/A stillinger FSAT

 

Publisert 28. des. 2010 12:08 - Sist endret 6. juni 2017 14:10