foreninger.uio.no Websider til ansatt- og studentforeninger som ligger på foreninger.uio.no. Full oversikt over foreninger ved UiO.

Filområdene her vil bli flyttet til ny lagringsløsning den 25. februar 2015.
Dette påvirker ikke de som bruker Vortex. Kontakt webdrift ved spørsmål eller feil.

Sidene under foreninger.uio.no er websidene til noen av ansatt- og studentforeningene som er tilknyttet Universitetet i Oslo.
Representerer du en forening som ønsker å ha websidene sine under foreninger.uio.no, finner du informasjon om framgangsmåte på http://www.uio.no/tjenester/it/web/forening-nettside/.
Foreninger med websider andre steder enn på foreninger.uio.no blir ikke listet opp her.

A Scalpella
Akademikerne
Akademisk Korforening
Akademisk sjakklubb
Akademisk skytterlag
Amnesty Blindern
Arabisk studentfellesskap
Art of Living UiO
Babylon
Bedriftidrettslaget ved Universitetet i Oslo
Biokjemisk interessegruppe
Biørnegildet
Blindern E-Sportklubb
Bulgarian Studies Association
Chinese Students and Scholars Association in Oslo
Cognitive Group
Colombia Studentforening
Corpsus Jurius
De Radikale
Ethiopian Students' Union in Oslo
Fagutvalget i samfunnsøkonomi
Fagutvalget ved Statsvitenskap
Festforeningen ved Sosialøkonomisk Institutt
Fotball ved Institutt for Informatikk
Filologisk Forening
Forskerforbundet
Forum for Organisasjonspsykologi
Framtiden i våre hender
Fyllefis
Ginnungagap
Historisk forening (HIFO) avd. østlandet
Hydrologisk forum
IAESTE
IRINI Tidsskrift for fredsforskning
International Students' Union
Juridisk rådgivning for kvinner
Jussbuss
Katolsk Studentlag
Kjellerutvalget, Traugots Kjeller
Korforeningen Akademiske Oslos Sangselskap (KAOS)
Kjemiolympiaden
Kvindelige Studenters Sangforening
Latinamerikansk forening (ALA)
Legio xv appollinaris
Libido
Marianne
Medicinerforeningen
Medicinsk Paradeorcæster
Medisinernes seksualopplysning
Midlertidig Ansattes Interesseorganisasjon
Midtøstenforum
Muslimsk Studentsamfunn
Navet (Bedriftskontakten ved Institutt for informatikk)
Natur og Ungdom
NITO
NTL
Norsk arbeidsrettslig forening
Norsk demografisk forening
Norsk forening for pedodonti
Norsk geologisk forening
Norsk musikkforskerlag
Norske Sivilingeniørers Forening
Norsk Selskap for Benforskning
Norsk-tysk forum
Norwegian Metasite of Shogi Resources
Ny Generasjon
Observator
Observatoriets venner
Odontologforeningen
Odontologisk Studentutvalg
Oslo Kristelige Studentlag
Oslo goklubb
Oslo Røde Kors studentlag
Oslostudentenes Speidergruppe
Norsk-pakistansk studentersamfunn
Parat
ProGEO
Proion
Prosit
Psykofil
Realistenes bridgeklubb
Realistforeningen
SAIH Blindern
Samfunnsgeografen
Samfunnsviter'n
Samfunnsviterne
SERIøs studentforening
Singelklubben
Somalisk studentforening
Sosialhumanistene UiO
Steinbiten
Stipendiatrådet
Studentorchesteret Biørneblæs
Studentenes Elektronikkforening
Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Studentenes fotoklubb
Tekna
Tirones
Thoriumkraftforeningen
Tverrkirkelig Karismatisk Gruppe
Tårnseilerne
UiODoc
Unikor
URL - Universitetets rollespillforening, levende
Universitetsansattes fotoforening
Universitetspensjonistenes borettslag
Veneficus forening
Via Cantus
Vox Academica
Vietnamesisk Studentforening
Zoon Politikon