foreninger.uio.no Websider til ansatt- og studentforeninger som ligger på foreninger.uio.no. Full oversikt over foreninger ved UiO.

Filområdene her vil bli flyttet til ny lagringsløsning den 25. februar 2015.
Dette påvirker ikke de som bruker Vortex. Kontakt webdrift ved spørsmål eller feil.

Sidene under foreninger.uio.no er websidene til noen av ansatt- og studentforeningene som er tilknyttet Universitetet i Oslo.
Representerer du en forening som ønsker å ha websidene sine under foreninger.uio.no, finner du informasjon om framgangsmåte på http://www.uio.no/tjenester/it/web/forening-nettside/.
Foreninger med websider andre steder enn på foreninger.uio.no blir ikke listet opp her.

Akademikerne
Akademisk Korforening
Akademisk sjakklubb
Akademisk skytterlag
Amnesty Blindern
Art of Living UiO
Babylon
Bedriftidrettslaget ved Universitetet i Oslo
Bibliotekarforbundet
Biokjemisk interessegruppe
Biørnegildet
Blindern E-Sportklubb
Botanisk hages Venner
Bulgarian Studies Association
Chinese Students and Scholars Association in Oslo
Cognitive Group
Colombia Studentforening
Corpsus Jurius
De Radikale
Ethiopian Students' Union in Oslo
Fagutvalget i samfunnsøkonomi
Festforeningen ved Sosialøkonomisk Institutt
Filologisk Forening
Forskerforbundet
Forum for Organisasjonspsykologi
Framtiden i våre hender
Ginnungagap
Historisk forening (HIFO) avd. østlandet
Hydrologisk forum
IAESTE
IRINI Tidsskrift for fredsforskning
Juridisk rådgivning for kvinner
Jussbuss
Katolsk Studentlag
Kjellerutvalget, Traugots Kjeller
Korforeningen Akademiske Oslos Sangselskap (KAOS)
Kjemiolympiaden
Klimaforeningen Nimbus
Kvindelige Studenters Sangforening
Latinamerikansk forening (ALA)
Legio xv appollinaris
Libido
Matematikk, Algoritmer og Programmering for Studenter
Marianne
Medicinerforeningen
Medicinsk Paradeorcæster
Menageriet
Midlertidig Ansattes Interesseorganisasjon
Midtøstenforum
Muslimsk Studentsamfunn
NITO
NTL
Norsk demografisk forening
Norsk forening for pedodonti
Norsk geologisk forening
Norsk musikkforskerlag
Norske Sivilingeniørers Forening
Norsk Selskap for Benforskning
Norsk-tysk forum
Norwegian Metasite of Shogi Resources
Ny Generasjon
Observator
Observatoriets venner
Odontologforeningen
OSI Aikido
Odontologisk Studentutvalg
Oslo Kristelige Studentlag
Oslo goklubb
Oslo Røde Kors studentlag
Oslostudentenes Speidergruppe
Norsk-pakistansk studentersamfunn
Parat
ProGEO
Prognett - Linjeforening for programmering og nettverk
Proion
PsyDoc - En interesseorganisasjon for PhD-kandidater og Post-doktorer ved Psykologisk Institutt
Realistenes bridgeklubb
Realistforeningen
Samfunnsgeografen
Samfunnsviter'n
Samfunnsviterne
SERIøs studentforening
Somalisk studentforening
Språkpals
Steinbiten
Stipendiatrådet
Studentorchesteret Biørneblæs
Studentenes Elektronikkforening
Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Studentenes fotoklubb
Tekna
Tirones
Thoriumkraftforeningen
Tverrkirkelig Karismatisk Gruppe
Tårnseilerne
UiODoc
UiO paintballforening
Unikor
URL - Universitetets rollespillforening, levende
Universitetsansattes fotoforening
Universitetspensjonistenes borettslag
Veneficus forening
Vox Academica
Vietnamesisk Studentforening
Zoon Politikon